21 ■F 4 9 jongens, 15 meisjes, totaal 5 1 3 b. Toelating en overgang: 4 4 5 26. 24. 20. 18. 18. 21. 20. 21. 21. Totaal 24. 23. 22. 56 8 4 19. 16. Eerste klasse: Afd. A. B. 23 C. 22 Tweede klasse Afd. A. 19 Afd. B. 24 Derde klasse: Afd. A. 15 B. 18 - C. 18 Vierde klasse: Afd. A. 17 B. 19 C. 16 Vijfde klasse: Afd. A. 18 B. 20 C. 21 D. 21 klasse 43 jongens, 13 meisjes, totaal 5 3 16 1 4 Te zamen 311. De 3de en 5de klasse telden bovendien elk een toehoorder voor enkele lessen. Na afgelegd examen werden voor den cursus 1902/03 toe gelaten tot de eerste tweede derde vierde Zonder examen, ingevolge art. 17 der Verordening, werden toegelaten tot de tweede klasse 3 jongens. derde vierde vijfde 16 Te zamen 101 Van de bij het eind van de cursus 1901/02 aanwezige leerlingen werden naar eene hoogere klasse bevorderd: van de eerste klasse, 38 van de 54 leerlingen (4 van de 7 meisjes). van de tweede klasse, 26 van de 33 leerlingen (4 meisjes, alle bevorderd). VERSLAG OMTRENT HET MIDDELR. ONDERWIJS. i u y» yy 11 11 yy n n 11 11 n ii 17 18. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 556