I I i II 39 1 huizen ten zuidoosten Tramweg-Maatschappij door F. Roest en M. Roest Jr. van ongeveer 372 M2 grond vóór de perceelen Rijswijksche weg ns. 56'58, 60 62, 64 66, 68, 70 72, 74 76, 78 80.'202 204. 206 208, 210 212, 214 216, 218, 220 en 222 224 en vóór de tusschen de gemelde huizen ns. 78/80 en 202/204 aanwezige poort; door C. H. van Draanen van ongeveer 82,20 M2 grond vóór de perceelen Rijswijkscheweg ns. 236 238, 242 242a en 244 246 en vóór de poort aldaar, plaatselijk gemerkt ns. 240,240a; door de Weduwe .1. de Vries, geboren A. Frank, van ongeveer 57,67 M2 grond vóór de perceelen Rijs wijksche weg ns. 252, 254, 256 en 258 door B. B o u w huis van ongeveer 32 M2 grond vóór perceel Rijswijkscheweg ns. 260 260a door J. Geer mans van 10,63 M2 grond vóór perceel Zieken ns. 27,27a 28 28a: door P. L. Lensing en consorten van ongeveer 25,03 M2 grond vóór perceel Bezuidenhoutscheweg no. 1 door J. P. van Vliet van ongeveer 16 M2 grond vóór de beide gevels van het perceel Nieuwe Markt no. 1, hoek Kalvermarkt; door M. R e e m e ij e r Jr. perceel Achterom no. 90; door H. J. A. Schulte van 6,45 M2 grond vóór per ceel Spuistraat ns. 40,40a; door S. H. van der Rijn van 9,90 M- grond vóór perceel Gedempte Gracht ns. 267 267a; door de Weduwe M. Wolff, geboren S. Mol, van 5,54 M2 grond voor perceel St. Jacobstraat no. 81 en van 2,78 M2 grond vóór perceel St. Jacobstraat no. 83; door A. G. Zegveld van ongeveer 6,87 M2 grond vóór perceel Kranestraat ns. 56 56a; door C. A. Hie ben daal van ongeveer 3,27 M2 grond vóór perceel Bierstraat no. 26; van de remise der Haagsche van 1,85 M2 grond vóór

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 55