21 9 ‘2de D. Hoogere Burgerschool voor Meisjes. Directrice: Mej. A. S. C. ten Hoet. 5de 3de 4de klasse, afdeeling A. 15 leerlingen. Leeraressen. De school leed een treurig verlies door het overlijden van de leerares in het handteekenen, Mej. Crans, die gedurende 19 jaren op de meest loffelijke wijze onderwijs had gegeven. Hare lessen werden tijdelijk waargenomen door de dames Nederburgh, Roelofsen en Bridge, totdat door de benoeming B. 15 A. 16 B. 12 A. 16 B. 20 A. 13 B. 15 A. 11 B. 13 Totaal 146 leerlingen. De vorige cursus telde 158 leerlingen. Vier leerlingen volgden de lessen in slechts enkele vakken. n »ue 5de 26 Van de 20 leerlingen der hoogste (5de) klasse verkregen 14 het getuigschrift, dat zij alle lessen met voldoende vrucht hadden ten einde gebracht; 6 leerlingen ontvingen zoodanig getuigschrift voor enkele vakken. a. Leerlingen. De cursus 1902/03 werd geopend met 146 leerlingen, ver deeld alse volgt: 1ste b. Toelating en overgang. Aan het toelatingsexamen voor de 1ste klasse namen deel 34 candidaten, van wie 31 werden toegelaten en 3 afgewezen. Eene candidate voor de 2de klasse werd afgewezen, doch toegelaten tot de 1ste klasse. Eene candidate voor de 2de klasse werd, ingevolge art. 17 der Verordening, zonder examen toegelaten. Van de lagere tot eene hoogere klasse werden bevorderd: van de 1ste naar de 2de klasse: 29 van de 32 leerlingen. 2de 3de 35 36 3de 4de 29 29 4de 5de 26 26 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. T> c. 5? 5? n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 561