21 15 De 12 12 50 31 22 9 6 2 2 1 5 1 2 Van de le naar de 2e klasse werden bevorderd 81 leer lingen; van de leerlingen der 2e klasse ontvingen 11 een getuigschrift voor voldoende vorderingen. De 84 leerlingen van den thans loopenden cursus zijn naar het door hen gekozen beroep, als volgt te groepeeren Timmerlieden, teekenaar Schrijnwerkers, meubelmakers, wagenmakers Smeden Koperslagers, instrumentmakers Steenhouwers, loodgieters Beeldhouwers, stucadoors Goudsmeden, lithograaf, letterzetter Ververs, Glazenmakers, rijtuigschilders Stoffeerders, borduurwerkers Electriciens Machine-bankwerkers, metaaldraaiers Boekbinders, steendrukkers, netwerkers, bloemist In personeel kwam geen verandering. Het schoolgeld bedroeg f 4.— voor den cursus. De school genoot eene subsidie van f 4.000,— van de Gemeente (zie hier boven). 40 15 7 4 5 3 4 8 4 9 4 de onderwezen leervakken en in het onderwijzend Afdeeling Avondteekenschool voor volwassen handwerklieden. De lessen werden gevolgd door dertien leerlingen voor het volledige onderwijs, door 37 voor enkele lessen. De verdeeling over de verschillende vakken was als volgt 12 leerlingen voor wiskunde, werktuigkunde, natuur- en scheikunde, ornamentteekenen, vakteekenen, projectieteekenen. leerlingen oefenen resp. de navolgende beroepen uit Timmerlieden Schrijn werkers, meubelmakers. Smeden en machine-bankwerkers Koperslagers, geweer-, in strum, makers Steenhouwers, metselaars, loodgieters Beeldhouwers, stucadoors Ververs, glazenmakers, verlakkers Fotograaf Gas- en waterleiding Het schoolgeld bleef f5.— voor den geheelen winter- cursus, f3.— voor het volgen van enkele lessen. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 567