fl 40 J. F. Keus vail 1 M2 grond van 3,58 512 grond vóór door J. J. A. Driessen perceel Bierstraat no. 32; door A. Simons van 32,06 M2 grond vóór de beide gevels van het perceel Amsterdamsche Veerkade no. 47, hoek Bierstraat; door W. .1. Bolderman van ongeveer 5,57 M2 grond vóór perceel Amsterdamsche Veerkade no. 9; door N. A. van Ar kei van 5,37 M2 grond vóór perceel Wagenstraat no. 146 146a door J. C. H. Brandwijk van 4,50 M2 grond vóór perceel Brouwersgracht no. 7 door J. O. V. M o o ij m a n van ongeveer 5,85 M2 grond vóór perceel Laan no. 31 door J. A. N. Meeuws en J. C. V. Mooijman van ongeveer 1,16 M2 grond vóór de tuschen de perceelen Laan ns. 29 en 31 gelegen poort; door J. de Vries van 7,21 M2 grond vóór pereeel Assendelftstraat no. 24 door J. P. Gunters van 5,34 M2 grond vóór perceel Westeinde no. 194; door J. A. H. Krul van ongeveer 8,22 M2 grond vóór de perceelen Plaats ns. 21 en 23; door B. J. F. M. Drab be van ongeveer 6,67 M2 grond vóór perceel Koordeinde no. 6 6a; door A. Pre ij er van 110 M2 grond vóór perceel Paleisstraat 2, hoek Koordeinde; door Th. P. de Koster van 9,46 M2 grond vóór perceel Koordeinde no. 190, hoek Maziestraat; door J. P. J. Lorrie en A. van Lith van 1 M2 grond voor perceel Scheveningsche veer no. 21 door J. F. Keus van 7,96 M2 grond vóór perceel Weststraat ns. 4a/6; door J. Zaayer en vóór de aan evengemeld perceel, Weststraat ns. 4a/6, grenzende poort;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 56