I II 21 A. OPENBAAR ONDERWIJS. I. Hoogere Burgerschool voor jongens met 3 jarigen cursus (A) STAAT van het onderwijzend personeel der middclbare scholen in de gemeente ’s-Gravenhage bij het einde van het jaar 1902. 20 sf iï Vakken van onderwijs. LEERAREN. 3750 Nederlandse h. Dr. J. F. Haverman. 9 Wisk. boekhouden. Mm» 24 J. M. F. Meegeren. Wiskunde'. 25 MM» Dr. H. C. Los. Nat. scheikunde. id. MM» b Dr. L. Bleekrode. 23 Geschiedenis. Dr. in do Lett. art. 86. 2800 Dr. G. J. Dozy. Aard, geschiedenis. i Art. 746c. 24<m» H. F. Eckman n. Nederlandsch. Dr. in de Lett. art. 86. 21MMJ Dr. D. C. Tinbergen. 2600 Fransch. A rt. 14« A J. H. Hoogers. 2000 Fransch. 74a A. B. H. M. H. Smeets. W 2600 Engelsch. 776 A. B. A. Fellinga. MM» J. I’. Heyligers. Duitscb. 77c A. B. 1!» MK) M. J. Gouda. Duitsch. 77c A. B. 12 Plant- en dierkunde. Dr. .1. F. Beminelen. Art. 86. Dr. PI. en Dk. 1500 Staatsinrichting. 500 Mr. Dr. H. J. D. Lier. Art. 86. Dr. rechtsw. 16 W. J. Lampe. 1000 Handteekenen. Art. 77a. W. H. Hengevelt. Gymnastiek. 1100 Tty- 6 Dr. G. Bakker. W iskunde. Dr. in W. en N. Art. 86. 6 Officier der Artillerie. P. Tillema. Wiskunde. I Art. 77e A. B. J. J. Helsdon Rix. Engelsch. Bevoegdheid of toelating. Dr. in de Lett. art. 86 en 74a. Art. 7va r-ya K I en XII. Dr. in W. en N. Art. 86. I Inkomsten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 572