21 II. Hoogeie Burgerschool met 5jarigen cursus ah Bleijenburg (Bl). 21 Vakken van onderwijs. LEERAREN. Inkomsten. f 4250 5 Dr. A. D. d. Harst. Wiskunde. 2400 Dr. P. Molenbroek. Natuurk. wisk. en werktuigk. 2800 20 Dr. G. J. M. Coolhaas. Natuurkunde. 28UÓ 20 Dr. A. Borgesius. Natuurkunde. 2600 8 Dr. .1. Romeny. Scheikunde. 3000 7 Dr. P. J. Dekkers. Scheikunde. 3000 22 Natuurlijke historie. A. D. Raadgeep. Ned. taal- en letterkunde. 2200 19 I P, art. 77g. Bevoegdheid of toelating. C. J. Francois. E. A. Steinmetz. P. Tillema. Dr. G. Bakker. Duitsche taal- en letterkunde Duitsche taal- en letterkunde Handteekenen. Gymnastiek. 4 v m Ti n et iölr Boekhouden. Nat. Historie. Wiskunde. Wisk. werktuigkunde en cos- mografle. Wisk. en lynteekenen. Wiskunde. 3000 300U 16 15T/2 i Geschiedenis. Ned. taal- en letterkunde Fransche taal- en letterkunde Fransche taal- en letterkunde Fransche taal- en letterkunde Engelsche taal- en letterkunde Engelsche taal- en letterkunde 3000 2015 2200 2800 23 16 19 20 Dr. C. J. J Ninck Blok, directeur. 2200 2800 2800 2200 2400 3000 2200 3000 3000 2340 650 400 700 2200 18 2 21 20 12 19 22 26 10 8 7 4 3000 2600 21 211/2 Wisk., Werktuigkunde en cos- mografie. 2U/ 2 Aardrijkskunde. Geschiedenis. SS z I A. 11. W. de Bock. •1. Hovingh. C Tim m ermans. C. van Tiel. J. Helsdon Rix. A. L. Schmidt Jr. K. Munt inga. Dr. N. Japikse. C. G. Kaakebeen. Jhr. Dr. E. J. G. Everts. Natuurlijke historie. Mr. P. M. von Bauin- Staatswetenschappen, hauer. A. Braudes. M. Salverda de Grave. i 14 18 Dr. in de wis- en na tuurk. K V art. 76 en 86. Art. 89. I Ds. in de wis- en na tuurk. art. 87. Dr. in de wis- en na tuurk. K 1. II. III. art. 87 en 76. i Art. 89 K IV art. 76. i i Dr. in de wis- en na- tuurk. K I art. 87 i en 76. Dr. in de wis- en na tuurk. art. 87. Dr. in de wis- en na tuurk. art. 87. Dr. in de wis- en na tuurk. art. 87. Dr. in de scheikunde art. 86. Dr. in de scheikunde art. 86. K IV art. 76. Dr. in de rechts- en staatswetenschap. K VIII en IX art. 76. j Litt. hum. Candid, art. 86. I Dr. Ned. lett. K VII art. 76 en A l 77c. j Drs. in de Ned. lett. art. 87. A en B art. 77a. A en B art. 77a. A en B art. 77a. A en B art. 77 b. A en B art. 77b. A en B art. 77c. A en B 77c A 77b. M I en O art. 77d en f. I P, art. 77 g. K XÏÏ art’ 76. Dr. in de wis- en na tuurkunde art. 87. P- J. den Hertog. 1’* D. Baerends. Hengevelt. (t|jd.) i Gymnastiek. K- M. de Jong. Dr. H. van Cappelle.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 573