21 I 11 22 II. Hoogere Burgerschool met öjarigen cursus a/d. Stadhouderslaan (Bill. LEERAREN. Vakken van onderwijs. Natuurkunde. Dr. wis- en natuurk. 4250 Dr. E. H. Groenman. 3 Dr. wis- en natuurk. Dr. J. Romenij. 3000 Ui Dr. wis- en natuurk. Dr. N. Quint ly Wiskunde en reclitl. toeken. 2200 21 Civiel-Ingenieur. Ph. J. Stok. 2200 i Wiskunde. Off. der Genie. 2o A. A. Beekman. Wiskunde en werktuigkunde. 221X1 2»> G. J. van de Welk Werktuigk. Ingenieur. Natuurkunde. 2600 Dr. wis- en natuurk. 12 Dr. A. H. Borges ius. Dr. Plant- en dierk. 2200 14 Dr. H. van Cappelle. Dr. Staatswetenschap. Mr. Dr. IL J. D. van Lier. 4oo 4 Aardrijkskunde. 2o 241X1 A. Swets. Geschiedenis. 2" van der 2400 Gesch. Ned. taal en letterk. 2200 10 H. Boerma. Dra. in de Ned. lett. Nederl. taal- en letterkunde. 2o B. J. F. Varenhorst. 3Ü00 i Acte M. O. art. 74a. Fransche taal- en letterkunde. 17 2400 A. Packet Fransche taal- en letterkunde. t 17 2400 M. Hovingh. Hoogd. taal- en letterkunde. 24 B. van der Esch. 2400 Engelsche taal - en letterkunde. 25 N. van Milligen. 2600 K. M. de Jong. Acte K XII en 1 Q. 200 Handteekenen. H. J. van der Weele. G. C. Baerends. 3' Gymnastiek. Acte M. 0. P. en Q. 1400 Hoogd. taal- en letterkunde. J. P. Heiligers (tijd.) 400 22 W. J. Lampe (tyd.) Handteekenen. Acte -M. O. M 1540 I Dr. in de Ned. lett. Bevoegdheid of toelating. Staatshuishoudkunde en sta atsinrich ti ng. Scheikunde en chemische tegnologie. Plant en dierkunde, delfstof- en :iardkunde. Acte A en B Fransche taal- en letterk. Acte A en B Fransche taal- en letterk Acte A en B Hoogd. taal- en letterk. Acte A en B. Hoogd. taal- en letterk. Acte M. O. K. VIII en K. LX art. 76. Dr. W. W. Meulen. Inkomsten.! x Acte A. en B Eng. taal- en letterk. Wiskunde, werktuigkunde en cosmographie. Boekhouden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 574