nr 21 11 if s> 23 in. Hoogere Burgerschool voor meisjes (C). IV. Zeevaartkundige school te Schevcningen. 3* LEERABESSEN. Vakken van onderwijs. Inkomsten. ten Hoet, Geschiedenis. K. VIII. f 3300 10 C. van Doominck. Geschiedenis en schrijven. 1900 14 LEERAREN. Vakken van onderwijs. Inkomsten. Kryt Samuel Jacob. Zeevaartkunde (algemeene). 13| Bevoegdheid of toelating. Bevoegdheid of toelating Aardryksk. en gymnastiek. Wiskunde en boekhouden. Wiskunde. Nederl. taal en aardrijksk. Diploma 1ste stuur- man groote zeil- en stoomvaart. 180G 1800 1500 1000 A. C. Heering. <1. E. G. Boek* van Hensbroek. A. J. Walther. L. Vos. M. Loke. (tijd.) W. Bonuema. B. M. P. van Aalst. A. A. E. S. Roukens. A. 8. C. H. Jungius. 2100 2100 1900 1600 16 16 C. X. M. de Cocq. 8. J. Kaempff. D. B. van Malsen. A. W. C. Zuidenia. 1800 1700 1530 1700 2000 1700 1800 20 20 20 20 18 20 16 20 16 Teekenen. Handwerken. i Natuur- en scheikunde. I Natuurl. historie en rekenen. I 17 j 20 I 18 20 Directrice. 1 Ned. taal en letterkunde. K. VII. Fransche taal en letterkunde. Fransch B. Duitsche taal en letterkunde. Idem. Engelsche taal en letterk. 1 Geschiedenis en Eng. taal. •I. C. Braining. •1. C. A. van derSande. f 1000 toelage f 400 voor, woning. Tijd. 14/17 Dec. 1886. 1164 N». -y 2e Afd. Vast 27/30 Dec. 1887. 2573 N 7761 2e Afd' Tijd. 21/24 Dec. 1885. 1049 N°. -jy- 2e Afd* i Idem. i Duitsch B. Art. 77c. Engelsch B. Hoofdonderwijzeres en Engelsch A. K. IX en P. K I en K XII. I K I. H oofdonderwy zeres en K VII. Hoofdonderwijzeres en K VIII. K III. Hoofdonderwüzeres en K TV. M I. L. O. handwerken. i nut. en sm.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 575