21 24 B. bijzonder onderwijs. I. Academie van Beeldende Kunsten. Uren 's weeks. WimerZomer. I w n«/2 n 'h 9 9 9 RANG. LEERVAKKEN. NAAM. i Schilderen en teekenen. 17 Hoofdleeraar. Leeraar. orna- 8 Bouwkundig teekenen Bouwkundig teekenen. Bouwkundig- en vakteekenen. 6 27 2 M. J. Drechsler. 24 6 24 G. A. Laagland. 7 19 25 2 6 6 3 4 5 6 A. van Delden. 2 -j F. J. Jansen. J. H. A. Mialaret. J. Kuyper. 12 36 6 6 48 49 50 N. Steffelaar. P. J. Izeren. A. van den Berg. M. J. Schild. 2»; 2 21/2 12 6 7«/2 41 42 43 44 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 8 5 20«/2 15 9 15 15 37 36 37 38 39 40 26 27 28 29 30 31 32 33 6 9 18 9 9 18 9 12 6 7«/2 3 21 6 Leerares. Bi bliothecares. Directeur. Onderdirecteur ien hoofdleeraar. Hoofdleeraar. I P. J. A. Haaring. F. W. van der Haagen. H. L. J. Kooper. A. C. Vermeulen. P. Westbroek. T. Dupuis. P. J. den Hertog. A. Hemmes. 10 24 16 16 18 118 19 33 25 34 3 36 «/2 34 27 18 18 9 9 9 18 9 9 18 18 9 j 12 Kunstnijverheid, vakhandtee- kenen, kunsthist. oefeningen, i A. F. W. Nepveu. L. J. Spijker. J. Aarts. F. W Helfferich. D. J. Tiemens. H. J. A. van derKooy. H. J. Loovsen. W. F. J. Kapitz. C. L. de Koning. W. Neelmeyer. Ch. Steffens. H. Boekholt. J. G. P. Roel. J. A. Mondt. J. D. Ros. Bo u w k u n di g teek en en Bouwkundig teekenen. Bouwkundig- en vakteekenen. Bouwk. en vakhandteekenen. Bouwkundig teekenen. Rechtlijnig teekenen. J. van Oudenallen. C. J. Francois. C. Keyzer. W. B. van Horssen. W. A. Grondhout. P. J. Dewald. C. Koppenol. Rechtlijnig-, stilleven- en vak- handteekenen. Rechtlijnig- en vakhandteeke- nen, perspect. en methodiek. Vakh.teekenen en perspectief. Perspect., wandplaatteekenen. WerKtuigkundig teekenen. IJzereonstructie teekenen. Tuinbouwkundig teekenen. Boetseeren. Boetseeren. Vlakke meetk., trigonometrie, stereometrie en landmeetk. Vlakke meetk. en trigonometrie. Beschrij vende meetku n d< Rechtl.- en vakhandteekenen. P leisteronlam en t. Ornamentteekenen. Stilleven en vakhandteekenen. Pleisterornament- en vakhand teekenen. Sti lieven teeken en Vakhandteekenen. Rechtl.- en vakhandteekenen. V akhandteekenen. W andplaatteekenen. Rechtl.- en wan dpi.teekenen. V akhandteekenen. Stillevenschilderen. Stilleven teekenen 30 12 12 14 21 I Bouwkunde, perspectief. I Kunstnijverh., vakh.teekenen, 45 boetseeren, k unstgeschiedenis. j Anatomie. Handteekenen. Handteekenen. Hand-, rechtlijnig- en mentteekenen. Handteekenen. Handteekenen. Handteekenen. i Handteekenen. Bouwkundig teekenen. I J. Midderigh. J. A. Eblé. F. J. G. Becker. i J. Ph. Reijnders. 45 A. J. M. Boertje. 46 J. W. de Groot. 47 J. M. Bach. Mej. A. Bridge. I E. van Beek. F. B. Becker.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 576