21 <1* §8 Ila. De Ambachtsschool. Ilb. Burger-Avondschool. llc. Avondteekenschool voor volwassen handwerklieden. til Bevoegdheid of LEERAREN. Vakken van onderwijs. Inkomsten. toelating. H. L. Boersma. Theoretisch en pract. teekenen. 'M. II en 0. 572 P. Moinat. 1456 en XII. !M. II en 0. Rechtlijnig teekenenen. f Zie Burgeravondschool. Geene 1248 2392 P. Kisjes. F. E. Eisen. H. J. Ros. F. C. van der Togt. M f 100 100 50 100 100 100 100 6 10 2 2 1 4 4 4 4 M. J. Drechsler. C. van der Linden. J. Steenbeek. H. Fles. H. L. J. Kooper. 8. A. Cramer. P. W. Sterke. f 2300 envr. won. 1750 1500 1330 800 700 650 1000 450 1200 1000 800 720 EMX» 950 400 600 860 650 600 800 500 150 150 350 250 200 126 108 2392 1872 2080 2392 1248 1768 2392 1248 15Ö0 1560 2392 10 10 8 6 480 960 3 4 1300 1064 1064 mirt 168 1716 23D2 IProj. teekenenen. Rekenen, meetk. en beg. stelk. Beg., nat.-, schei- en werktuigk. Lyn- en bouwkundig teekenen. Ljjn-en werktuigkund teekenen. Hand- en ornamentteekenen. Meubelteekenen. M. van Eldik. J. A. Stokinans. C. L. Eckhardt. I. P. Hutjens. J. Bitter. H. Diehl. F. C. Grondel. •L C. Brandt. P. Boer. F. E. Eisen. 1’. W. Sterke. P. Hutjens. J. A. Stokman. W. Beelen. IL L. Boersma. P. C. Moinat. P. Kipjes. D. Bezem er. Handteekenen. Ass. b. h. rechtlijnig teekenen. hij het handteekenen. Ass. b. h. rechtlijnig teekenen. IVVblLVUJ TOVmjUVUVU. I4JX. 11 Vil kX. Herhalings en voortgezet L. O.■Hoofdakte m. aant. Fr.J i wisk., teek, en K. I. K I, II, V. XII. Herhalings en voortgezet L. O. Hoofdacte in. aant. Fr. wisk., teek, en K. I. Wis-, natuur- en werktuigkund. K. I, II, V Hand-en omamenteekenen boet-M. I. O. seeren en beeldhouwen. Hand- en ornamentteekenen. Lyn- en bouwk. teekenen. Hand- rechtlijnteekenen. Bouwk. teek, en timmeren. Theor. teek, en wertuigkunde. Ljjn- en werktuigk. teekenen. Assistent bij het lijnteekenen, onderwijzer in het timmeren. Onderwijzer timmerman. Assistent bij het lijnteekenen, j onderw. i. h. mach, bankw Smeden. Onderwijzer mach, smeden. Meubel- en modelmaken. Assis. handteekenen en schilder.: Verven. Timmeren. Koper-, zink- en lood bewerk, enz. Instrumentmaker. Instrumentmaker. Natuur- en werktuigkunde. Herhalings en voortgezet L. O. Hoofdacte-’78-met aant. i Fransch. M. I en O. Geene Assistent bij het handteekenen. Ass. b. h. rechtlijnig teekenen. Assistent bij het handteekenen. aant. teek. L. O. M. I. en II. Geene H. L. Boersma. P- C. Moinat. P. Kisjes. H. Fles. I’- C. van der Togt. J- P. Hutjens. C. L. Eckhardt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 577