F L 21 v. 27 De Middelbare school van den heer Tijmstra. Teekenschool te Scheveningen. VI. - LEERAREN. Vakken van onderwijs. F, Tymstra. Akte Hoogduitsch M. O. B. H. de Regt. Dr. C. te Lintum. Akte Fransch M. O. A. leeraren. Vakken van onderwijs. f Bevoegdheid of toelating. Bevoegdheid of toelating. Dr. J. Romeny. •J. Visscher. Dr. Leon Paschal. Riënts Balt. L. .1. Kroon van Gestel. Handteekenen. Bouwkundig teeekenen. lynteekenen. Dr. in de Staatswetenschap en Mr. in de rechten. Akte Fransch M. O. B. Akte Hoofdonderwijzer en akte Fransch L. O. 8 8 8 Jac Jenezon. L. Cusell. F. Zeilstra. H. Straub. Dr. F. M. Cowan. H. J. Kuilart. Dr. Mr. J. Plantinga. Eng. M. O. A. Akte Hoofdonderwijzer en akte Wiskunde K. I. Akte Duitsch. Akte M. O. B. 200 200 175 10 5 4 6 10 8 3 8 3 4 2 2 6 1 4 2 22 9 3 13 9 6 21 4 6 5 2 4 5 5 4 3 .1. P. Hey ligers. B. S. Berrington (tyd.). Mej. Th. J. E. van Aken. H. Wieringa. Akte Onderwijzer. Diploma leerlïng-consul. Akte Schoonschr. M. O. Fransch. Stenographic. Consul. Terminologie. I Aardrijkskunde. i Schoonschrijven. Handelscorrespondente Akte M. O.» geschiedenis en aardrijkskunde. Akte M. O., K. XII. Dr. in de Staatswetenschap. Mr. in de rechten. Dr. in de Scheikunde. Akte Hoofdonderwyzer. Akte Duitsch L. O. Inkomsten, i Duitsch. Handelscorrespondente. Nederlandsch. Hoogduitsch. I Engelsch. i Engelsch. Aardrijkskunde. Wiskunde. Natuurkunde. J Geschiedenis. Nederlandsche taal. Schrijven. Geschiedenis. i Nederlandsche taal. Schrijven. Geschiedenis. I Aardrijkskunde. Handelswetenschappen. F. W. Balabréga. rr Dr. Mr. J.Wolterbeek-Muller. Staatsinrichting. Adm. Burg, en Hand. Recht. I Scheikunde. Duitsch. Wiskunde. Aardrijkskunde. Fransch. Spaansch. Practische gemeen te-adrninistratie. Staathuishoudkunde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 579