22 207 I 31 Augustus'.! September 31 December I 21 2) - 31 I 6 VERSLAG GYMNASIUM. AANMERKINGEN. KLASSE. r> n n 8 35 8 15 9 9 1 9 1 9 Totaal 156 205 4 5. Aantal en leeftijd der leerlingen. I. Aantal. 6 2 7 2 8 1 2 1 Toehoorder in V 2de Afd. (A) op 1 September en op 31 December. 1 Toehoorder in V pt® Afd. (A) op 31 Augustus. 17 18 2) 8 1 1902. 1902. 1902. 1) Hieronder 3 meisjes. 2) 3) 2 4) 5 7 3) 1 - 15 2 7) 10 3 IV l»te 2de III P* 2<le II l«te 2de 18 .18 18 3) - 54 17 18 2) 35 16 15 3) 31 19 s) 40 1 6) 12 3) 1 14 3 7) 8 4 VI 2de - 35 18 15 3) - 33 j 19 21 40 15 16 5) Hieronder 4 meisjes. 6) Dit is een meitye. I 7) Hieronder 1 meisje. VI pte Afd. A en B A B 18 17 18 3) - 53 17 18 2) - 35 15 15 3) 30 18 21 2) 39 1 6) 12 2 V 2de Afd. A en B A B V 1st® Afd. A en B A B Afd. A en B A B I iste Afd. 2de 3de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 585