Is i i 22 si i s s s Totaal 70 I 60 2 10 s) III. Uitkomst der toelatingsexamens. 1. Van de gewone op 30 Juni, 1, 3, 4, 5, 7, 8 en 9 Juli 1902. II. Leeftijd op 1 September 1902 der op 31 December 1902 aanwezige leerlingen. 6 i Totaal 4 7 VERSLAG GYMNASIUM. 05 Klasse. 05 có 1Ó oó 12 3 3 30 12 38 32 33 25 11 1) Hierbij één toehoorder. Klasse. I II 1 1 VI A. 3 4 1 75 64 10 1 Zich terugge- Toegelaten, trokken. 23 1 Toegelaten Afgewezen, tot eene lagere klasse. 2 5 4 I. II. III. IV. VL 53 35 30 39 31') 18 3 16 6 1 12 17 8 1 4 3 9 12 8 2 6 11 6 6 9 206 Geëxami neerd. 22 i 1) Hierby 10 meisjes. 2) Hierbij 8 meisjes. 3) Hierbjj 2 meisjjes. 00

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 586