1 1 I I 22 9 3 Totaal 153 167 2 165 Voor bijzonderheden verwijzen wij naar Bijlage III. ’s-Gravenhage, 14 Februari 1903. Curatoren van het Gymnasium, D. G. van Teijlingen, President. v. Doorn, Secretaris. Een overzicht van den uitslag der overgangsexamens sedert 1881 voegen wij als Bijlage IV bij dit verslag. De uitslag van de op 21 tot en met 27 Juni gehouden eindexamens kan gekend worden uit Bijlage V. Van 3 toehoorders werden twee. in Va A bevorderd tot VI A, de derde in Ha kwam niet op. 8 5) 2 8 2 3 3 4 2 2 1 83) 2 b 11a b lila b Wa b Va A en B A B Vft Aen B A B 18 19 2) 18 3) 17 3) 20 22 16 17 3 18 19 17 17 19 22 16 17 5) 2 14 17 17 3) - 14 19 22 i - 14 16 I S Si F VERSLAG GYMNASIUM. Klasse. 1 1 12 b. Om andere redenen. la 1) Hieronder 4 meisjes. 2) 6 3) 3 4) Hieronder 6 meisjes. Niet opgekonien. a. Wegens bewustzijn niet te zullen I slagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 588