22 Bijlage III. toegekend I I UITSLAG van de overgangsexamens, gehouden op 30 Juni, 1 en 2 Juli 1902. De volgende leerlingen zijn bevorderd en aan degenen onder hen, die zich door groote en aanhoudende vlijt onder scheiden hebben, de achter hun namen vermelde eereblijken Van de le tot de 2e kl. Uit de eerste afdeeling: H. M. Burwinkel prys, D. G. Cohen Tervaart met get. voor Vad. Gesch. en Alg. Gesch., Rica 0. M. van Eek prijs, P. N. van Eijk, E. 0. A. A. Franke met get. voor Vad. Gesch., Alg. Gesch. en Aardr., J. D. Hannema, C. Alida van der Hoog prijs, Elisabeth Ligthart prijs, S. W F. Margadant, Jacoba Pino prijs, O. Repelaer met get. voor Latijn en Alg. Gesch., H.R. A. van Schelle, C. Verloop, J. A. J. Verstege prijs. Uit de tweede afdeeling: G. de Clerq, P. Magdalena van Driel prijs, E. M. L. Engel brecht prijs, 0. W. Heidemann, J. de Leeuw, E. D. Meeter prijs, P. S. Naijon, M. A. van Oven, A. Elisabeth 0. Pop, Suze L. Reiche prijs, J. Frédérique, B. von Smidt auf Altenstadt, C. J. Schweitzer, V. A. Six, W. C. Snouckaert van Schauburg prijs, W. 0. Vinkhuyzen met get. voor Vad. Geschied., Alg. Gesch. en Aard., Maria H. J. P. van Voorst Vader prijs, Johanna de Zaaijer prijs. Van de 2e. tot de Se kl. Uit de eerste afdeeling: Gerhardina W. van Andel prijs, H. J. Henriette den Arend met get. voor Grieksch, J. B. Boersma, Elisabeth S. Brugge- man prijs, J. Cassutto prijs, M. A. van Eek, P. A. 0. Geijl, P. H. van der Hoog prijs, J. J. C. Karres met get. voor Hoogd., Vad. Gesch.. Alg. Gesch. en Aardr., C. B. F. Koster prijs, J. P. van Rossum prijs, J. M. L. Sillevis, J. W. Sillevis prijs, G. M. van Reigersberg Versluijs, E. W. de Vries prijs, J. van Wely, H. van Wessel prijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 591