22 16 Uit de tweede afdeeling: Jacoba Bruggeman prijs, J. W. Bruyn prys, C. D. Dagnelie, met get. voor Nederl., Engelsch en Alg. Gesch., Aafje A. Dekker, met get. voor Engelsch. Vad. Gesch. en Aardr., W. van Eeden, met get. voor Grieksch, Hoogd., Engelsch en Alg. Gesch., P. H. Fromberg, met get. voor Grieksch, Hoogd., Engelsch en Vad. Gesch., Ph. G. Gunning prijs, J. van Hoorn prijs, F. J. A. de Jagher prijs, Carolina H. de Jonge prijs, A. H. Meissner prijs, Clasina Meursing prijs, Carolina M. L. C. Meijer prijs, W. Overvoorde, R. E. Peelen, met get. voor Grieksch, Vad. Gesch. en Alg. Gesch., C. L. W. Ruijs prys, G. J. Scheurleer, met get. voor Grieksch, E. A. A. Snijdelaar prijs, W. P. van Stockum prijs, Suzanna D. Veenhuyzen prys, P. Voorhoeve, met get. voor Hoogd. en Alg. Gesch., J. F. G. van Buttingha Wichers prijs. Van de 4e naar de 5e kl. Uit d e e e r s t e a f d e e 1 i n g F. J. W. C. K. E. Bordewijk prys, J. C. Brons, J. Jacoba Chr. Hissink, N. J. C. Snouck Hurgronje, G. Jesse, J. Karres prijs, Anna G. Kooiman prys, Th. R. Lucassen, Henriette L. van Ravenswaay prijs, G. A. Sillevis, P. J. C. van der Stok, P. C. E. Volgraff, L. A. de Waal, H. W. Winkel prys. Uit de tweede afdeeling: F. C. F. van den Berkhof prijs, J. W. Bijleveld prijs, A. R. C. van der Does prijs, A. L. Drost met get. voor Hoogd., Sara G. Ferguson prys, G. J. Kloos met get. voor Fransch, Hoogd., Alg. Gesch. en Aard., J. Kruijtbosch, Elisabeth G. v. Leeuwen prijs, F. Ligtenberg prijs, Th. P. J. Masthoff prijs, Theodora J. M. L. Meijer prijs, E. van Ruytenberg, F. F. de Smeth prijs, H. Zeijdner. Van de 3e tot de 4e kl. Uit de eersteafdeeling: J. J. van Baarsel prijs, H. A. H. Canter Cremers, B. Eders- heim, R. L. J. Enthoven prijs, Alida J. Francois prijs, Nancy s’Jacob, met get. voor Hoogd., Engelsch, Alg. Gesch. en Aard., H. Marcella prijs, H. Neys, Paula E. S. Nix, Anna P. van Oordt prijs, A. A. Pronk, met get. voor Latijn, Hoogd., Vad., Gesch en Aardr., E. Snethlage. met get. voor Nederl., Vad. Gesch., Alg. Gesch. en Aard., Ph. L. G. Steenbeek prijs, Maria J. van Stockum, A. L. J. Sunier prijs, Josephine L. Veenhuyzen prijs, J. Versteeg, met get voor Hoogd., Alg. Gesch. en Aardr., J. C. van West, L. F.M. Wittert v. Hoogland. UITSLAG VAN DE OVERGANGSEXAMENS. S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 592