22 Bijlage V. 's-Gravenhage, 27 Juni 1902. Aan het College van Curatoren. Onderwerp: Uitslag Eindexamens 1902. Ik heb de eer U mede te deelen, dat ten overstaan van dr. J. Woltjer, dr. J. H. Gallée en dr. H A. Lorentz, gecom mitteerden der Regeering, van 21 tot en met 27 Juni het eindexamen van de zesde klasse gehouden is en wel met den volgenden uitslag. Van de 18 leerlingen, die het diploma A wenschten te ver krijgen, zijn toegelatenA. K. C. de Brauw, A. C. van Breemen, A. W. Bijvanck, J. F. van Duyne, W. A. van Emden, Johanna de Geus, A. Keuzenkamp, G. A. W. ter Pelkwijk, W. J. M. van de Poll, A. J. G. Maclaine Pont, F. J. Pijnacker Hordijk, P. C Reeringh, Caroline Simons, C. W. de Vries, J. G. de Vries, J. van Wely; verder verwierf nog een toehoorder het diploma A, namelijk J. R. Thorbecke. De vier leerlingen, die het diploma B verlangden, slaagden allen, namelijk: C. J. de Gart, K. W. van der GoesHillebrandt, W. Macalester Loup en F. T. Royer. De Rector, (Get.) VAN AALST. Voor afschrift, v. DOORN, <Sec re tor is - Cu rat or.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 595