I if J BIJLAGEN. den 7. 8. 9. 1. Overzicht van de geboorten. 2. levenloos aangegevenen en overledenen. 3. woonplaatsveranderingen. 4. huwelijken. 5. Staat der sterfte naar den burgerlijken slaat en den ouderdom. 6. Staat der sterfte over de verschillende maanden des jaars. bevolking naar de godsdienstige gezindheden. van de ontvangsten over 1901. o. uitgaven over 1901. 9a. Overzicht van den stand der schulden. 10. Hoofdelijken Omslag. 11. Verslag van den staat van het Koninklijk Conservatorium voor Muziek. 12. Verslag omtrent de exploitatie der Duinwaterleiding. 13. Tabel van voorgekomen gevallen van besmettelijke ziekten en het verloop van sommige ziekten in iedere straat der Gemeente. 14. Ligger van de wegen en voetpaden, behoorende tot de gemeente 's-Gravenhage. 15. Verslag van de Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeenteziekenhuis. 16. Verslag van de Inspectores der Gemeenteapotheek. 17. Vereeniging tot Verbetering van Gezondheidstoestand. 18. Verslag van de Commissie van bijstand in het beheer der Gemeentefabrieken voor gas en electriciteit met bij- behoorende bescheiden en rekeningen. 19. Verslag van de plaatselüke Commissie voor het Lager Onderwijs met de daarbij behoorende bijlagen. 20. Verslagen van de Commissiën tot wering van school verzuim. 21. Verslag van de Commissie van toezicht op de scholen van Middelbaar Onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 5