I i I i 23 8 OVERZICHT van het onderwijzend personeel op 1 October 1902. RANG. NAAM. LEERVAKKEN. tee- 30 21 en 3 I J. H. A. Mialaret. 17 12 J. Kuyper. 4 hoofdleeraar. 45 36 leeraar. 6 18 24 M. J. Drechsler. 6 24 22 23 17 18 19 I A. van Delden. I F. J. Jansen. C. L. de Koning. W. Neelmeyer. Ch. Steffens. directeur, onderdirecteur en hoofdleeraar. hoofdleeraar. 9 12 36j 9 9 18 10 24 16 16 9 10 11 12 13 14 15 16 34 27 18 18 9 9 9 18 3 271 16 18 18 19 33 25 34 A. F. W. Nepveu. L. J. Spijker. J. Aarts. F. W. Helfferich. D. J. Tiemens. H.J.A.van der Kooy H. J. Looisen. W. F. J. Kapitz. N. Steffelaar. P. J. Izeren. A. van den Berg. M. J. Schild. 6 7 8 schilderen kenen. bouwkunde, perspec tief. kunstnijverheid, vak- handteekenen, boet- seeren, kunstge schiedenis. anatomie. handteekenen. handteekenen. hand-, rechtlijnig- en ornamentteekenen. handteekenen. handteekenen. handteekenen. handteekenen. bouwkundig teekenen. bouwkundig teekenen. bouwkundig teekenen. bouwkundig- en vak- teekenen. bouwkundig teekenen. bouwkundig teekenen. bouwkundig- en vak- teekenen. bouwkundig- en vak- handteekenen. bouwkundig teekenen. rechtlijnig teekenen. kunstnijverheid, vak- handteekenen, kunst historische oefenin gen. rechtlijnig-, stilleven- eji vakhandteeke- nen. 20 H. Boekholt. 21 J. G. P. Roel. J. A. Mondt. J. D. Ros. VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. n n r> n T) r n n r> 1 2 D 5 l Uren *s weeks. 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 603