23 13 VERSLAG ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN. 2e Klasse. Afdeeling Rechtlijnig teekenen, meetkundige constructie en projectie. Ie Klasse. PrijsC. H. Beekman. AccessitA. Herweuer. Prijs: J. W. van der Weele. Accessit: C. H. Micron. Eervolle vermeldingP. J. Petri. Eervolle vermelding: A. A. van Griensven. Prijs: W. A. van der Winkel. AccessitP. Kloosterboer. Eervolle vermeldingG. Ubink. PrijsC. Snoep. AccessitE. O. Brusse. AccessitG. H. Bauer. Eervolle vermeldingK. F. W. Rietveld. Eervolle vermeldingA. M. Visser. Eervolle vermeldingJ. W. Vogelensang. Geometrisch figuur. Prijs: J. W. Krebs. AccessitJ. Schreiner. Eervolle vermeldingJ. Treffers. Eervolle vermeldingG. H. Bader. Eervolle vermelding: M. Visee. Eervolle vermeldingG. G. Tonnon. Prijs0. G. Beürkens. AccessitH. J. L. Hoos. Eervolle vermeldingA. Knikker. PrijsS. A. Grigorieff. PrijsA. Damen. Accessit: L. Baan. Eervolle vermeldingB. Coesel. AccessitF. W. Zieck. AccessitG. Verspeek. Eervolle vermeldingJ. J. M. de Kleun.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 608