I 44 aan Mejuffrouw H. van Oven het huis Huijgens- straat no. 7, voor f 900: aan de 's-Gra ve n h a a g s c he Vereeniging v o o r Koepokinenting het bovenhuis Huijgenspark no. 60a, voor f 96 aan J. El zing het huis Geldelooze pad no. 101, tot 30 April 1904 voor f 52 ’sjaars; aan P. Hoogweg het huis Geldelooze pad no. 103, tot 30 April 1904 voor f 52 'sjaars; aan A. Huijser het huis Geldelooze pad no. 105, tot 30 April 1904 voor f’ 39 'sjaars; aan de Weduwe F. N. Wendt, geboren A. Strath man n, het huis Korte Groenewegje no. 84, tot 30 April 1904 voor f 300 'sjaars. aan de We d u we Th. Ti 11 e k e n s, geboren W. C. J. Hazel zet, het huis Korte Groenewegje no. 86, tot 30 April 1904 voor 1' 450 ’sjaars; aan J. W. H. Piera het huis Korte Groenewegje no. 87, tot 30 April 1908 voor f 600 sjaars: aan de Weduwe P. Boe je, geboren E. M. Struij- venberg, het huis Lange Beestenmarkt no. 125, tot 30 April 1903 voor f 250 ’sjaars. aan E. Sn ij de la ar het huis Zuid wal no. 79, tot 30 April 1904 voor f 200 'sjaars: aan Mejuffrouw M. van Erpecum de voor- en achterkamer in het benedenhuis van perceel Zuidwal no. 86, met vrij gebruik van de keuken en van duin water, tot 27 September 1902 voor f 2,50 per week; aan M. Boogers het benedenhuis van het perceel Zuidwal no. 86, tot 30 April 1907 voor f 208 ’sjaars; aan de Weduwe B. de Haas, geboren H. C. van der Most, het huis Zuidwal no. 87, tot 30 April 1905 voor f 205 ’sjaars; aan de Weduwe C. P. van Rijn, geboren H. C. Schoenzetter, het huis Glasblazerslaan no. 46, tot 30 April 1904 voor f 156 ’sjaars.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 60