24 3 ONAFGEBROKEN. TIJDELIJK. TE ZAMEN. 563 289 1189 852 2626 waaronder 255 eenloopende gezellen en 597 gezinnen, uit makende 2626 personen. Naar de verschillende kerkgenootschappen is de verdeeling ingericht naar het voorschrift, vervat in art. 26 der Verorde ning, als volgt: Het gezamenlijk aantal der door het Burgerlijk Armbestuur in 1902 bedeelden heeft, met uitzondering van dezulken ten wier behoeve reispenningen of transportkosten enz. werden verstrekt, bedragen: Gezinnen Personen Gezinnen i Personen Gezinnen j Personen I 1437 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 611