1 1 j 24 11 t i 87 1710 I 760 2657 3 I Bovendien genoten geneeskundigen onderstand, voor reke ning der Gemeente opgenomen: 52 verpleegden in het Oudeliedenhuis der Israël, gemeente, gelegen in de 3de onderstandswijk; 22 verpleegden in het Israël, weeshuis, gelegen in de 2de onderstandswijk en 901 verpleegden in het Gemeentebestedelingenhuis, in hetoude- lieden- en in het weeshuis der R.-K. gemeente en in het Evang. Luthersch weeshuis, welke gestichten zijn gelegen in de 8ste onderstandswijk; terwijl ingevolge de hiervoren vermelde vergunning sedert 1 Augustus 1895 kosteloos c 1 9 4. 5. Gemeenteartsen. stand. Gez. 2G pers. 4 124 1375 459 40 214 4 9 32 516 120 370 807 3070 1897 86 43 26 20 41 36 46 95 77 154 744 2087 1318 1191 66 103 116 72 418 304 595 34 6 12 5 8 15 24 6 8 2 -14 6-7. Verklaringen afgegeven voor verple ging in het Gemeente ziekenhuis volg. art. 24 163 248 131 146 24 39 20 l 2 199 436 343 316 5 6 7 8 digen onder- i 2—3. Aantal afge- geven be wijzen voor doorloopenden geneeskuu- VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. 2132 K. H. Moscoviter. 476 1242 i A. G. H. Muller. 221 567 H. D. van Stipriaani 115 Luiscius. i Dr. R. de Jossselin de Jong. A. A. Pie] >ers. i C. L. Bense. Dr. A. Tückermann. Dr. K. Polano. A. de Niet Mzn. S. A. W. Vrijland. Dr. C. E. Heijnsius gem. verloskundige.I Door den geneesheer- directeur van het gem.-ziekenhuis in spoedeischende ge vallen tevens op aan beveling van nieti Gemeenteartsen. Door tusschenkomstl der politie. 12366

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 617