li I J 45 aan F. Vrolijk Jr. de ijskelder der Gemeente aan de Haringkade, tot 31 December 1902 voor f 182’sjaars; aan C. J. Evers J r. de huisjes Westeinde ns. 286, 288, 290 en 292, tot 30 April 1904 voor f 192 ’sjaars; 8 aan J. B. de Jager het benedenhuis Veenkade no. 118, tot 30 April 1904 voor f3 per week; aan J. C. M. van Eelde het huis Prinsessegracht no. 2, met de daarin aanwezige 17 jalousieën, 2-zonne- schermen, 6 bloembakken en 3 losse kasten, tot 30 April 1907 voor f2200 ’sjaars; aan J. Maas: a. de perceelen Glasblazers!aan nos. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40, 42. en 44, tot 31 October 1906 voor f 1100 'sjaars; b. de perceelen Noordwestbinnensingel nos. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 en 92. tot 3 Januari 1903 voor f 37,50 per kwartaal aan D. van Rens wou de J r. het benedenhuis Westeinde no. 284. tot 30 April 1907 voor 1'300'sjaars; aan de Stichting „Het Leger des Heils” het woonhuis met werkplaats, bergplaats en erf achter de Zeestraat nabij de Scheveningsche brug, tot 30 April 1903 voor fllÖO ’sjaars: aan M. J. Tennissen de perceelen Koordeinde ns. 138 en 140, tot 30 April 1912 voor 1'4500 ’sjaars; aan J. W. B. Benner de stal met koetshuis en bovenwoning aan de Heerengracht no. 36, tot 30 April 1905 voor 1'425 ’sjaars; aan de Firma Sillevis en Boer de kelder onder het perceel Dagelijksche Groenmarkt no. 29, tot 31 Juli 1902 voor f20Ó 'sjaars; aan J. F. Remmert de benedenwoning van het perceel der Gemeente aan de Huijgenspoort, tot 31 October 1903 voor f 100 ’sjaars;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 61