46 aan J. H. P. Nutbeij liet perceel Drogersdijk no. 93/> met houten loods en open terrein tot 30 April 1905, voor f 2,50 per week aan de Weduwe J. Wil ten burg, geboren M. Brinkman, het perceel Drogersdijk no. 137, tot 30 April 1905 voor fl.75 per week; aan S. Hoogstraate Lzn. het perceel Drogersdijk no. 139, tot 30 April 1905 voor f 1.25 per week: aan G. Oo ster baan het perceel Drogersdijk no. 39a met bokkingrookerij en stal met twee afdaken, tot 30 April 190.5 voor f 4 per week aan D. Koek Lzn. 3 aren 10 centiaren grond aan het z.g. Bauschz’nburg te Scheveningen, Sectie A. EL, no. 1611 geheel en no. 1813 gedeeltelijk tot 30 April 1904 voor t 15 ’sjaars. aan EI. Nutbeij ongeveer 50 M- grond nabij den Drogersdijk in het z.g. Bauschz’nburg, Sectie A. II.no. 1813 gedeeltelijk, tot 30 April 1905 voor f 30 'sjaars: aan de Weduwe A. .1. P. .1. Hoogeveen, geboren H. A. M. G raadt, 4 centiaren grond aan de Werfstraat, tot 30 April 1905 voor f' 2 'sjaars. aan L. Spaans 12 centiaren grond, Sectie A. F., no. 543 gedeeltelijk, tot 30 April 1905 voor f2,40 ’sjaars; aan Mevrouw J. P. Stang, geboren van Oldenbar- neveld, genaamd Witte Tullingh, 176 centiaren grond aan den Badhuisweg, hoek Klatteweg, tot 31 October 1904 voor f 70,40 'sjaars; aan .1. Ph. Schadee ongeveer 140 centiaren grond nabij den Badhuisweg, Sectie V., no. 959 gedeeltelijk, tot 31 Mei 1903 voor f 25 'sjaars; aan D. Zuurmond Azn. ongeveer 83 aren grond van de Nieuwe Parklaan, Sectie V., nos. 1162 en 1265 beiden gedeeltelijk, tot 30 April 1907 voor f 30'sjaars; aan P. K n o e s t e r J r. ongeveer 1 hectare, 53 aren, 10 centiaren grond ten noordwesten van de Stevin- straat en ten zuidoosten van de Nieuwe Parklaan, tot 31 Augustus 1903 voor f 60 jaars;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 62