I L If '11 Byiage 30. I. van BELEENINGEN 423 91 VERSLAG van den staat der Gemeentebank Leening te ’s-Gravenhage over 1902. 12 71 2 9 6 43 d. i. 0,90 2- 5- 10,— 20,— 30,— 50,— 75,- 100,- 200,— 300,— 500,— 1500,— 1- 2,25 5,50 11- 21- 31,— 51,— 76,- 105,— 205,— 305,— 505,— 2 3 4835 517 Minder 4318 78.323 f 429.670,60 64.236 142.559 Van f 287 198 4205 fe 137.240,15 f 566.910,75 en het bedrag der voorgeschoten gelden bedroeg dit jaar voor de Gouden en Zilveren panden Linnen en Wollen Te zamen De teruggang bedroeg voor de: Gouden en Zilveren panden Linnen en Wollen Te zamen Bij de rekening over 1902 hebben Commissarissen de eer aan den Raad een kort overzicht aan te bieden van den staat der instelling. Uit de volgende opgaven van de verschillende operation der Bank zal Uwer Vergadering blijken, dat deze evenals in het vorige jaar, zijn achteruitgegaan. Het aantal f 8.428,45 n 6.463,20 0,50 tot en met f n n n n r r> n n n n n n 5943 59828 54830 13959 5502 1277 703 268 91 120 25 9 4 142559 d. i. 517 1018 3300 4318 f 14.891,65 tegen 6178 f 14.696,40 in het vorig jaar. Volgens de hiervan gehouden statistiek waren de beleen sommen verdeeld als volgt: 5 r> n n n n r> n T) n n Y> n r> n n n n r> n r> r> r> T) r> T) n r> r n n n n n r> fl t J J s w 1 n r> r> r n n r n r> r> 'n n Meer Minder dan in 1901

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 632