I 30 I 2 GELOSTE PANDEN WEEKPANDEN Januari Februari Maart April Mei. Juni Juli Augustus September October November December 77.645 63.539 141.184 f 3,90 3,96 3,975 12594 9804 11124 13395 11807 12122 14419 11681 12792 13189 11916 12034 146877 1902 12215 10134 11070 13620 11339 12552 13200 11025 12273 12771 11388 10972 142559 Totaal 2799 5626 6457 7746 13056 41551 1776 5186 84197 2495 5565 6656 7454 13163 35546 1819 4947 77645 f 227,848,25 333.862,10 f 561.710,35 in 1900 1901 1902 Het aantal Over de drie laatste jaren waren de beleeningen per maand verdeeld, als volgt: Op den dag hunner beleening Isten dag daarna 2den 3den 4den 5den 6den 7den op verschillende dagen der week beleend werden afgelost in: 2522 5349 6647 7824 12564 39126 1532 3869 79433 waarvan de gemiddelde beleensom was voor de Gouden en Zilveren ƒ5,47 5,52 n 5,485 verminderde eveneens. Er werden afgelost: binnen 8 dagen (Weekpanden). na langer verblijf (Bankpanden) Te zamen d.i. aan Weekpanden minder 1788 ad ƒ5214, Bankpanden 912 5220,20, dan in 1901. Van de VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. n n n n ff n n r ff r> ff ff ff ff ff 1901 ff ff ff ff ff ff 1900 1902 1901 1900 13203 10133 12082 13362 12098 13141 14682 12342 12144 15165 12650 12053 153055 Linnen en Wollen Gezamenlijk 2,13 2,13 2,13’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 633