I 30 4 Het SALDO DER AANWEZIGE PANDEN met 40623 panden ad f 230.498,15 en ving dit jaar 1.- 51 1 1 64 680 1133 189 59 28 11 11 8 5528 2835 802 445 153 63 82 13 5„ f 2184 52 Minder 2132 De hoofdoorzaak der stijging van dit percentage kan niet anders gezocht worden dan in het steeds toenemen van het beleenen der pandbriefjes dezer Bank in de huizen van verkoop met recht van wederinkoop. Behalve het aantal dat aldaar zoogenaamd zoek raakt, in welk geval de beleener zonder verhaal wordt afgewezen, zijn velen vanwege de hooge rente enz. ten langen laatste niet meer bij machte de briefjes in te lossen. De voorschotgever, eigenaar geworden zijnde, is voor hem de minst kostbare weg om van de goederen aftekomen, ze niet aftelossen, doch aan de Bank te laten verkoopen om later de meerdere opbrengst in ontvang te nemen. J 38491 de sterkste daling (37559) werd 30 Augustus. In 1901 steeg het pandencijfer (43098) het hoogst op 28 Maart en was dit het laagst gedaald (38986) op 31 Augustus, 2.25 5.50 11.— 21.— 31.— 51.— 76.— 105.— 205.— 305. - 505.— De rubrieksgewijze verdeeling hiervan was als volgt: Meer Minder dan in 1901. 1752 d. i. 2.- 12819,, - 5.- 13991,, 10.- 20.— 30.— 50.- 75.— W 100.- 200.— 300.— 500.— 1000.- ving dit jaar aan eindigde met een getal van 38491 ad f 222.176,15; alzoo eene daling van 2132 panden en ƒ8.322,— aan voorgeschoten kapitaal. Het hoogste saldo (41615) werd dit jaarbereikt31 Januari; terwijl de sterkste daling (37559) werd waargenomen Van beneden. 1.— tot en met VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEEN ING. 52 P P P n n n n P p p p 11 11 ii ii n ii n ii 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 f 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 635