3 I K' 30 f 257.990.65 Commissarissen der Bank van Leemng, h 1.689,685 f 251.300.966 5.000,— Repelaer, Voorzitter. Th. J. Zandvliet, Secretaris. De overwinst van f 2491,78 bracht het eigen kapitaal der Bank op zoodat met inbegrip der opgenomen gelden en het saldo der onafgehaalde beschikbare overschotten van verkochte panden het opereerend kapitaal op 31 December 1902 bedroeg 6 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 637