30 i I 8 STAAT DER BANK. Begin. Einde. van het boekjaar. f 257.990,65 Totaal (Debet). f 265.631,12s 5.000 15.000,— 1.821,94 Totaal als boven (Credit). f 257.990,65 f 265.631,12' Overzicht over het boekjaar. 141.184 de beleeners verschuldigd Kas Andere debiteuren Effecten 77.645 68.539 4.835 137.724 142.559 1.689,685 f 251.300,965 f 15.000,— 25.000,— f 248.809,18= - na langer tijdsverloop aan de justitie uitgekeerd Geheel aantal dezer panden Aantal panden gelost binnen acht dagen 7.548,875 28.265,625 Bedrag der voorschotten door I i f 230.498,15 f 222.176,15 I 6.867.35 28.265,62s! In den loop des jaars opgenomen kapitaal afgelost kapitaal. Aantal panden die beleend zijn geworden of waarvan de beleening is vernieuwd bij het hoofd kantoor de hulpkantoren Geheel aantal dezer panden Bedrag der daarop verleende voorschotten f 566.910,75 Eigen kapitaal Totaal van het door de bank verschuldigde kapitaal Saldo der beschikbare over schotten Andere crediteuren OPGAVEN DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. 1) Omschrijving van het bedrag. I fa n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 639