t 47 aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen de strook grond nabij het station dier Maatschappij te Scheveningen, begrepen tusschen de aldaar aangebrachte, onderling door ijzerdraad ver bonden palen, tot 30 April 1904 voor f25 ’sjaars; aan A. Schumann 6202 centiaren grond aan het (levers Deijnootplein, hoek Nieuwe Parklaan, Sectie A. F., no. 375 en A. F., no. 376 gedeeltelijk, van 1 Februari 1902 tot 30 September d. a. v., voor f4000; aan de ’s -Grave n h a a g s c h e M e 1 k i n r i c h t i n g I) e Sier k a n” 83.75 M2 grond aan het Gevers Deijnoot plein, tot 31 December 1902 voor f500 ’sjaars; aan E. J. van Rees 60 centiaren grond aan het Gevers Deijnootplein, grenzende aan de noordzijde van den hem voor het daarop hebben van een kiosk met veranda verhuurden grond aldaar, tot 30 April 1903 voor f240 'sjaars; aan M. de Kok 16 centiaren grond aan het Gevers Deijnootplein, van 1 Mei 1902 tot 15 October d. a. v., voor f 120 aan J. J. H. Rouhard: a. 116.50 centiaren grond aan het Gevers Deijnoot plein aan de noordzijde van den toegangsweg naar de Badkapel, tot 31 October 1903 voor f625 'sjaars; b. 111 centiaren grond aan het Gevers Deijnootplein aan de zuidzijde van den toegangsweg naar de Bad kapel, tot 31 October 1903 voor f600 ’sjaars; aan M. Taal Jobzn. de voormalige sprank ten Z. O. van den Nieuwen Duinweg, Sectie V., no. 1192, tot 30 April 1904 voor f 15 ’sjaars. aan de Firma M. Vierling en Co. het postelijk 13 gedeelte der sprank van het Kanaal naar '‘Scheve ningen ten Z. O. van den Nieuwen Duinweg, Sectie V.. no. 1188 gedeeltelijk, tot 30 April 1904 voor f 20 ’s jaars. aan D. van Hiele 215 centiaren grond nabij het Gevers Deijnootplein, van 30 October 1902 tot 31 Maart 1903 voor f 55

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 63