I I i I I L I 1 30 I I R i 9 899,66» verkochte 2.447,82» Overzicht der Winst- en Verliesrekening. BATEN. f 785,33» 900,— Totaal der baten. 482,46» Restitutie van tekorten op verkochte pan den in de Hulpbank beleend Restitutie van waarborgkosten van pan den na stempeling gelost 13.522,40 1.674,29» 234,75 600,35» 3.100,90» 499,15 18.811,79 1.674.29» 899,66» 195,- f r> 4.791,45 522 21» 28.579,75 39,75 522,21» f Renten van voorschotten op panden die gelost zijn, of waarvan de beleening is vernieuwd Renten van voorschotten op verkochte panden Opgelden door koopers betaald Restitutie door koopers van waarborgrechten. Onafgehaalde overschotten (aan de bank ver vallen) Inkomsten van bezittingen, rente van belegde gelden Voor administratiekosten van de hulpkantoren ontvangen Andere baten f 561.710,35 3.507 Beschikbare overschotten verkoopingen Tekorten na de gehouden verkoopingen In den loop des boekjaars uitbetaalde over schotten (ook van vroegere jaren) n 195,— f 19.088,11» Totaal f f Totaal 16.031,80 na de gehouden Bedrag der op die panden verleende voor schotten Aantal verkochte panden Opbrengst van den verkoop dezer panden. f 17.993,45 Opgelden door koopers betaald Recht van waarborg door de koopers terug- betaald Bedrag der voorschotten op de panden verleend Renten van die voorschotten Betaald recht van waarborg Alle kosten betrekkelijk de veilingen OPGAVEN DEE GEMEENTEBANK VAN LEENING. n n n I r n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 640