I 30 1 10 LASTEN. f 2.491,78 1 357,22» 19.720,26» 600,35 234,75 499,15 J* f 1.738,— 2.250,- 457,25 187,62 48,36 4.676,23 f Pensioen aan den gewezen kassier Huur van de lokalen der Bank en Hulpkantoren Premiën assurantiën Gasverbruik van de Hulpkantoren Duinwaterverbruik Renten van kapitalen Administratiekosten Alle kosten betrekkelijk de veilingen Betaalde waarborgrechten Tekorten na de gehouden verkoopingen Vergoeding voor beschadigde panden Bedrag der niet terugontvangen voorschotten verleend op aan de justitie uitgekeerde panden Andere lasten 4.676,23 Totaal der lasten f 26.087,97 Bedrag der winst f Bestemming der winst: Het vormen van een eigen fonds. OPGAVEN DEK GEMEENTEBANK VAN LEENING. 11 11 11 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 641