I k 30 LASTEN. Totaal der lasten f 3.092,28' Toestand aan het einde van het Boekjaar. Totaal (credit) 1.250,— 131,51 54,06 1.656,715 Bedrag der winst Bestemming der winst Bedrag van het verliesf 171,91 Wijze waarop het verlies is gedekt: afgeschreven van het reservekapitaal. „de hulpbank”. f 41.217,77 1.309,48 6.000,- f 48.527,25 f 31.250,- 15.345,25 1.932,— f 48.527,25 Uitkeering aan aandeelhouders in den loop van het boekjaarf Renten van kapitalen Restitutie van renten Zuiver bedrag der administratiekosten Afschrijving wegens oninbaarheid Andere lasten Bedrag door de leeners op de voorschotten nog verschuldigd Bedrag van het kasgeld der overige debiteuren Totaal (debet) Kapitaal verschuldigd aan aandeelhouders tegen rente zonder rente Eigen kapitaal of reservefonds Overige crediteuren 14 OPGAVEN OMTRENT Ti Ti

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 645