I J 1 te Byiage 30. III. 1". 21543 15525 366.829,16 374,83 OPGAVEN omtrent de spaarbank der Maatschappij Tot Nut van het Algemeen" te 's-Gravenhage, over het boekjaar 1902. Aantal uitbetalingen aan inleggers in het boek jaar gedaan ƒ4.468.448,41 1.726.128,83 591 7540 10040 3206 166 l 134.554,90 ƒ6.329.132,14 Tegoed der inleggers aan het begin van het boekjaar Bedrag der inlagen gedurende het boekjaar (Hieronder niet op te nemen de rente die bij het tegoed is gevoegd). Rente aan de inleggers toegekend a 3 °/o. (onverschillig of die rente is uitbetaald, dan wel bij het tegoed is gevoegd) iii Aantal inlagen in het boekjaar gedaan beneden één gulden Aantal inlagen van n n 1 tot beneden 10 100 10 100 1000 1000 en hooger. Totaal van het aantal inlagen in het boekjaar gedaan Bedrag der uitbetalingen in het boekjaar (hier onder ook op te nemen de aan de inleggers uitbetaalde rente)1.710.988,19 Tegoed der inleggers aan het einde van het boekjaarƒ4.618.143,95 Bedrag van het reservefonds aan het einde van het boekjaar Overige crediteuren aan het einde van het boekjaar Geheel bedrag der waarden van de bank aan het einde van het boekjaar4.985.347,94 r n i. r n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 646