I By lage 30. Ill, 2n. f 311.664,56 N'i Neen. Eigen beheer. Neen. 2711 850 OPGAVEN omtrent de Spaarbank Departement Scheveningen der Maatschappij „Tot nut van het Algemeen" te Scheveningen, Gemeente 's-Gravenhage. f 43.503,275 f 265.493,25» 112.089,26» 9.869,80 f 387.452,32 10 100 1000 van f Boekjaar 1902. Aantal inlagen in 't boekjaar gedaan beneden één gulden 1 tot beneden f 10 100 1000 en hooger Totaal van het aantal inlagen in het boekjaar gedaan Aantal uitbetalingen aan inleggers in ’t boekjaar gedaan Tegoed der inleggers aan het begin van het boekjaar Bedrag der inlagen gedurende het boekjaar (Hieronder niet op te nemen de rente die bij het te goed is gevoegd) Rente aan de inleggers toegekend a 3 */2 pCt. (onverschillig of die rente is uitbetaald, dan wel bij het te goed is gevoegd) Bedrag der uitbetalingen in het boekjaar (hieronder ook op te nemen de aan inleggers uitbetaalde rente)75.787,76 Tegoed der inleggers aan het einde van het boekjaar Bedrag van het reservefonds aan het einde van het boekjaar Geheel bedrag der waarde van de bank aan het einde van het boekjaarf 355.167,83’ Is in het algeloopen jaar ook verandering ge bracht in den rentetax? Zoo ja. wat was aan het einde des boekjaars het bedrag van den rentetax, waarnaar aan de inleggers rente werd toegekend? Is het kapitaal der bank geheel of ten deele geplaatst in eene andere spaarbank? Zoo ja, tot welk bedrag aan het einde des boek jaars? en in welke spaarbank?. Worden door de spaarbank voorschotten verleend if n V V if if n n n n i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 648