48 7 centiaren grond aan het Westeinde, deel uitmakende van de achter het politieposthuis nabij de Loosduinsche brug, aanwezige binnenplaats, tot 31 October 1903 voor f 5 ’s jaars; aan de Commissie voor de Dienstverrichting van de n Chr i s t e 1 ij ken Volks bon d 40 centiaren grond aan de De Ruijterstraat nabij de Kortenaerkade, tot 30 April 1903 voor 60 ’sjaars: aan W. Th. Kockx 35 centiaren grond aan de De Ruijterstraat nabij de Kortenaerkade, tot 30 April 1903 voor f 52,50 ’s jaars; aan D. A. van Rijswijk en B. Bos ongeveer 65 centiaren grond, deel uitmakende van het aan de Ge meente toebehoorende slop aan de Laan van Roos en Doorn, Sectie P., no. 1451 van 1 October 1902 tot 30 November d. a. v. voor f 25; aan W. Hoeks 2 centiaren grond, gelegen in den doorgang, leidende van het Wijd en Zijd naar de Ammunitiehaven, tot 31 December 1906 voor f 1 ’s jaars aan de Firma S. Lankhout Co. 61,5 centiaren grond achter de hoogere Burgerschool voor meisjes aan de Laan, Sectie L., no. 3638 gedeeltelijk, tot 30 April 1903 voor f 100 ’sjaars; aan P. Snooij 962 centiaren grond in het z.g. „Kleine Veentje” nabij het Molenslop aan den Noordwestbuiten- singel, met de daarop zich bevindende woning, oranjerie en broeikas, Sectie Y., ns. 519 en 520, tot 30 April 1905 voor f 195 ’sjaars; aan de Haagsche T ram w eg-Maatsch appij a. ongeveer 450 centiaren grond, grenzende ten noord westen aan hare stallen aan het Gevers Deijnootplein, Sectie V., no. 1923 gedeeltelijk, tot 31 October 1903 voor f675 ’sjaars; b. ongeveer 1 centiare grond aan de Laan Copes van Cattenburch nabij de Timorstraat, tot 30 April 190.5 voor f10 ’s jaars: c. ongeveer 690 centiaren grond aan het Westeinde nabij de Loosduinsche brug, tot 31 October 1903 voor f 150 ’sjaars; d. ongeveer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 64