1 I I Byiage 31 ’s-Gravenhage, Februari 1903. NOTA omtrent het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap. X Aan het geregeld onderhoud van de eigendommen van het Genootschap, met name de terreinen en gazons, het hoofdgebouw, de overige gebouwen, serres, kassen en meu belen werd de meeste zorg besteed. Schoone bloemperken en mosaïken sierden van den zomer den tuinde orchideëen-collectie gaf een milden bloemen- voorraad in de kassen. De concerten van de Koninklijke Militaire Kapel van het Regiment Grenadiers en Jagers, des zomers in den tuin en des winters in de Concertzaal gegeven, werden door de leden druk bezocht, en eveneens de voorstellingen van het Theatre Royal Francais de La Haye. Ook de voor niet-leden toegankelijke uitvoeringen, o. a. de „Grandes Matinées Concert” door artisten en het orkest van het Théatre Royal Francais trokken veel bezoekers. De verschillende Zalen van het Hoofdgebouw werden meermalen verhuurd voor tentoonstellingen, feestvieringen van Vereenigingen, voor het afnemen van examens van wege het Rijk of de Gemeente, enz. Aan de „Vereeniging tot wering van Schoolverzuim” werd in den zomer op onderscheidene dagen gelegenheid gegeven tot kostelooze bezichtiging van den Tuin door de leerlingen van de Gemeentescholen voor lager onderwijs. Gedurende de maand Mei werd den leden van den wer kenden stand tegen geringe entrée gelegenheid gegeven tot een bezoek. Het getal leden en geabonneerden van het Genootschap bedroeg op 31 December 1902 1819. ■I.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 650