i'! I 33 3 I tegen 8 Kaasmarkt. 3. Visscherij en daarmede verwante bedrijven. I De schrobnetvisscherij werd ouder gewoonte in het laatst van Januari en begin Februari aangevangen; de maanden De markt voor kramerijen, manufacturen, oud ijzer, aarde werk enz. neemt steeds in omvang toe. 8.000 25.000 2.000 200.000 320.000 den prijs van f 0.80 a f n n n v v De jaarlijksche kaasmarkt was dit jaar een weinig toege nomen, alhoewel de wekeljjksche aanvoer steeds grooter wordt. 0.60 3.— 6.- 1.- 0.90 7.— 12.- 0.26 0.20 0.28 0.18 3.— 0.13 2. Botermarkt en Gemeentewaag. Op de tot de waag behoorende overdekte botermarkt werden aangevoerd: 605 vaten van 20 KG. inhoud en 655 10 te zamen ongeveer 18.650 KG. In de waag werden gewogen: 430 varkens van 100 KG. en daar beneden. boven 100 KG. tot en met 150 KG. 150 7070 5990 tezamen 13490 varkens, vertegenwoordigende een gewicht van ongeveer 1.996.000 KG. 541 wikken boter van beneden 16 KG. 479 16 KG. tot en met 289/j o KG. 1 wik 29 55 te zamen 1021 wikken boter, uitmakende een totaal gewicht van ongeveer 15.000 KG. netto. Circa 84.400 KG. andere voorwerpen. De opbrengst aan weegloon was tengevolge van het grooter aantal varkens, een 350 gulden hooger. 0.22 0.10 0.20 De fruitmarkt was dit jaar van weinig beteekenis. De aan voer bedroeg ongeveer: 9.000 HL. wortelen rapen appelen peren 240.000 KG. kersen aalbessen aardbeien 8.000 pot frambozen 16.000 mand pruimen VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. T) n n H n n n n H J) n n Y) n n h n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 654