33 r 8 136 171 66 101 1. 2. 3. 4. 5. 1.576.600 stuks steurharing. 8.812 ton haringstukken. makreel en 1.071 kantjes pekelharing. In dit jaar is meer aangebracht door de bommen dan in 1901: 180.600 stuks steurharing en 28.554 kantjes pekel haring, terwijl slechts 1754 ton steurharing minder werd aangevoerd. De prijzen der pekelharing waren van f 72.— tot f 11.— per kantje, die der steurharing van f 20.50 tot f9.— per Dongen, van Scheveningen, overboord en verdronk. Hij was ongehuwd. Medio Augustus kwam het bericht uit Lowestoft, dat de matroos J. Verhey, van Scheveningen, overboord was gevallen en verdronken. Hij liet een weduwe en twee kin deren na. Van de bom SCH. 281 viel den 9en October de matroos C. Koper, van Zandvoort, overboord en verdronk. Aan boord overleden twee Scheveningsche matrozen: E. Knoester op de SCH. 298 en A. Taal op de SCH. 214. Aangebracht werden door de 198 bommen: 894.300 stuks steurharing 12.372 ton haringstukken (geschonden haring) makreel 153.530 kantjes pekelharing terwijl bovendien van de gezamenlijke loggers (144) alhier zijn afgeslagen Steurharing. IJle haring werd aangevoerd, waardoor de prijs in verhouding tot de volle hoog bleef. Makreel bracht op, voor zoover bekend door den publieken verkoop, van f 38.— tot f9.— per ton. Deze vischsoort wordt gewoonlijk door de visschers ten eigen bate uit de hand verkocht, zoodat ook de hiervoren opgegeven hoeveel heid uitsluitend de publiek verkochte betreft; de eigenlijke aanbrengst is beslist honger, ton of f 27.50 tot f 7.50 per duizend. Die der yleharing f 11.50 per ton. De gemiddelde prijs was: Pekelharing. f 12.50 per kantje, „12.— ton off 14.p. duizend „11.50 die zeer zuinig VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. i,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 659