I I 49 IL In gebruik werden gegeven: aan H. Bod aan, kosteloos, het Gemeenteterrein achter de Huijgensstraat met de daarop aanwezige steenen loods, gelegen tusschen den toegang naar dat terrein en de Oranjelaan, van 1 November 1902 tot 30 April 1903, ter bewaking van gemeld terrein; aan het Bestuur der Koninklijke Zangver- eeniging „Cecilia” de groote zaal van het Ko ninklijk Conservatorium voor Muziek aan de Korte Beestenmarkt, van 1 September 1902 tot 31 Mei 1903, des Maandagsavonds van elke week, van 8 tot 11 uren, o. m. met bepaling, dat voor het gebruik van het lokaal eene som van f30 verschuldigd is; aan Mejuffrouw E. J. A. Mad lener, voor het houden van een cursus in nuttige en fraaie handwerken voor aan H. Jongen burger een gedeelte van de Zieken weide, gelegen langs de Gaslaan nabij den Aschstaal, tot 30 Juni 1903 voor f 100 ’sjaars; aan J. Winkelman 1724 M2 grond aan de Zusterstraat hoek Rozenburgstraat, Sectie L, no. 4621, tot 30 April 1907 voor f 15 'sjaars; aan W. G. M. Hofman 1440 centiaren grond ten noorden van den noordelijken havenkom der Laakhaven- werken, tot 28 Februari 1917 voor f 1440 ’sjaars: aan de Firma Dieckmann en Müller 576centi aren grond, gelegen alsvoren, tot 28 Februari 1917 voor f 576 'sjaars; aan B. J. Kruiswijk 216 centiaren grond, gelegen alsvoren, tot 28 Februari 1917 voor f 216 ’sjaars; aan A. Korte weg ongeveer 800 centiaren grond aan de noordoostzijde van de Trekvaart in de Gemeente Voorburg, Sectie F, ns. 120 en 1442 beiden gedeeltelijk, tot 30 April 1907 voor f 300 'sjaars; aan H. Bodaan de toegang (met het onmiddellijk daarachter gelegen en daarbij behoorend gedeelte tuin) tot het gemeenteterrein achter de Huijgenstraat, van 1 November 1902 tot 30 April 1903 voor f 25. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 65