33 14 t VERST AO DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. In het perceel N°. Op de aanvrage van Tot de oprichting van Nederlandsch Wapemnaga- i 15-18 Juli. Wed. A. van den Barselaar. Bleijenburg 42—42a. 18-21 P. J. Kraus. v. Kinsbergenstr. 4. 18-21 Bestuur Ambachtschool. Z. O. Binnensingel. T> Palingrookery. Wed. C. 13. Adr. Letsch.4) Kettingstraat 7. n n n 5—8 Sept, 29 Aug.-3St't 29Aug.-3W 2» 25-29 n 4-8 Aug. n n D. Jofriet. Gebroeders Bontenbal. J. WT. Boon. J. L. Meijs Czn. P. Voogd. Smederij met veldsmidse. Blikslager». Drogersdfjk 135. Westeinde 30. Bleekerslaan 106. i Doubletstraat 75a. i Veenkade 64 L. Lijnstraat 25. i Giasblazerslaan 1. Hoogezand 39. Stille Veerkade 19a. 31 Juli-4 Aug. 31 Juli-4 Aug. Besluit van B. en B. 5-8 15—19 15-19 15-19 15—19 te Haarlem. G. J. Muijlwyk. F. L. W. Buckmann. d. Toorn Jzn. J. P. A. Kok. W. Kölsch. A. van der Meer. 3) L. Levisson. 10-13 9-13 4 -8 11-15 4-15 15-18 J. J. de Groot. H. F. P. Ladan. 18-22 22-25 18-21 25-28 25-28 28 zijn, voorheen S. de Jager van patronen. Banketbakkerij. 1002. 6—9 Juni. 9 WT. van der Wal Co. Binnenhuis „die Haghe”. M. van der Toorn Jzn. m zijn koek- en banketbakk. Koek- en banketbakkerij. Loosduinsche weg 257. Koper- en blikslagerij. IJmuidenstraat 1. eldsmidse. Boggeveenstraat 9. Laan 11. Prinsegracht 61. J. P. Thierry. G. J. H. Leurink. HL 11. Hij mans. Chr. van Muyen Smidt B. HU mans Czn. Jan de Baenstr. 67. I Kikkerstraat 9. Z. Buitensingel 177. Terrein achter den Schouwburg. Korte Voorhout 3. 23-27 i 27 Heerenstraat 25a. i Scheveningsche Veer 21 I Terrein a/d Drogersdtyk. Lom pen be waar plaats. Gasmotor 10»/2 pk. in zijne i boekdrukkerij. Koek bakkerij. Slachterij van rundvee en schapen. Bewaarplaats van buskruit I 20-23 M. v. d. Berg. 1) Firma T. C. B. ten Hagen. 2) Maasstraat 11. Kleine Nobelstr. 2-2a. i Prinsegracht 74. Prins Hendrikstr. 76. 1) Geweigerd. Alsnog verleend b» Koninklijk Besluit van 11 October. 1902. 2) Een der voorwaarden ingetrokken. 3) Geweigerd. 4) Geweigerd. K t i Spui 12. en inrichting voor het vullen Jacob Catsstr. 197—199 Loosduinsche weg rookerij van spek en vleesch. mederii met veldsmidse. I Wagenstraat 125. Smederij met veldsmidse. Paarderislachter». boekdrukkerij met gasmotor van 2 pk. Bewaarplaats van ten hoogste 30 Liter benzine. Azynfabriek. i Grofsmederij. Koper- en blikslagerij met veldsmidse. Veldsmidse. Veldsmidse. I Kuiperij. Verplaatsing van den gasmotor en de veldsmidse in zijne instrumentmakerij. I Paardenslachterij. Slachterij uan varkens en een Gasmotor van 4«/j pk. voor i het drijven van kleine werktuigen. Verplaatsing en uitbreiding v. hare slachterij van varkens i en hare róokerij van spek i en vleesch. Uitbreiding van zijn huis- en en kachelsmeder». Smederij met stoomketel en een stoommachine van 16 pk. L. C. J. Overeem. Kuiperij. A. Boeren. Hoef- en wagensmedery. J. H. Simons. Palingrookery. Directeur v/d Koninklijken Inrichting ter voortbrenging Schouwburg. van electrischen strooin, ge dreven door twee gasmot. elk van 35 pk. Kuiper». Heete luchtoven ter vervan ging van den bestaande oven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 665