l I B 33 1 ,ii ffl I i 15 1 F VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN PABRIKKEN. Op de aanvrage van Tot de oprichting van| In het perceel N°. Z. Binnensingel 14. 1’. van. den Bosch. Firma Spoor en Wynvoord. Z. W. Buitensingel. 3 Oct. 29 Sept. Westeinde 193. L. P. van der Kroft. 3-6 Oct. Rochussenstr. (ongen.) L. van der Starre. 17-90 Oct. Koper- en blikslagerij wet Achterom 44. P. H. WiUers. 24-27 J. A. F. Klok. Fabr. Geldeloozepad. 24 - 27 7-10 Lange Poten 13. .1. L. Mejjs en Zoon. n 1—5 Dec. 12-15 Dec. 12-15 19-22 K. Eger. 22 Herderinnestraat 78. n 1902. 19-22 Sept. Loosduinscheweg 27a. Scheveningscheveer 21. Abr. v. Hoboken v. Hoede- kenskerke. •I. .1. Verstappen. Dr. 1). de Niet. Bewaarplaats van spiritus van ten hoogste 10 HL. Banketbakkerij. Gasmotor 2«/2 pk. voor inrich ting voor het vervaardigen van meubelen. Schietinrichting. Jac. Catsstr. 212—216. Looyerstraat 4. Hooftskade 79. Z. 0. Binnensingel. Rottermondstraat 53. Koningstraat 54. Joan van Oldebarne- veldlaan 5. Besluit van B. en W. Naanü. Venn. Pletter^ voor heen L. J. Enthoven Cie. t’. P. Bakker. J. Middelhoek. J. A. J. Camfferman. H. van Veen. J. van der Made. Vaillantlaan 479. Oer. Doustr. 107. Boekhorststraat 24. 14-17 14-17 24 Maaswijkstraat 72—74 -76- 78. Zorgvlietstraat 2276. 22-29 22-29 22-29 22-29 1) Alsnog voorwaardeltfk vertoond bij Kon. Besluit van 15 Nov. 1902. 2) Geweigerd het verzoek om ontheffing van een der voorwaarden. 31 Oct.-3 Nov. 7-10 Nov. Ot-brs R. en A. de Bruhn. L. J. Sanders. J. 0. Waanders. Bestuur van de Ambachts school. 2) Inrichting tot bereiding van zuivelproducten, gedreven door stoomwerktuig v. öpk. Smederij met stoomhamer, ketelmakerij, kopersmelterij en gieterjj en Ijzergieterij. Verplaatsing van zijne var- kensslagerij en rookerij van vleeschwaren. Broodbakkerij. 1-5 8-12 Scheven ingsche weg 51, villa Pepita. Huijgenspark 5. A. J. van Hulsen top. Firma van Meers en Hart man. C. D. LuyL Uiatschij. „Binnenhuis die Haghe 1) veldsmidse. Gasmotor 8 pk. voor het dry- Westerbaenstraat 26. ven van werktuigen tot het malen en mengen van verfstoffen. Dubbele horizontale stoom ketel van 7 atmosfeeren. Steenhouwer^. Verplaatsing van 2 bestaande moffels en bijplaatsing van l moffel voor het drogen van lakwerk. Gasmotor van 1 pk. voor het branden en malen van kofhe. Kalkblusschery. Blikslagerij. Gasmotor 13 pk. ter voort brenging van electrisch licht. Kuiperij. Bewaarplaats van benzine van ten hoogste 4 HL. Gasmotor van 61/2 pk. voor het opwekken van electrici- teit voor licht en voor geneeskundige doeleinden. Gasmotor 3 pk. ter vervanging van den bestaanden gas meter van 11/2 pk- Broodbakkerij. Kachelsmederft. Banketbakkerij. Smederij niet stoomketel en stoommachine van 16 pk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 666