r j 25 f 2.019.900,- 8.698.450,- f 10.718.350,— 1.251.950,— f 9.466.400,- Totaal f 19.610.550,30 gedurende 1902 6.950.434,44 12.660.115.86 12.516.000,— 144.115,86 166.800,- Zoodat de som der leeningen op 31 Decem ber 1902 bedroeg Te zamen In 1902 is als afgelost op de leeningen afgeschreven 12.349.200,— Het dividend bedroeg 18 pet. f 10.295.000. - 2.221.000,— f 16.233.125,30 3.377.425,— Aan geldleeningen werd in 1902 een bedrag afgesloten van De som der leeningen op 31 December 1901 bedroeg Omtrent de Westlandsche, Hypotheekbank ontving de Kamer de volgende gegevens: Gesloten leeningen tot 31 December 1901 Gesloten leeningen gedurende 1902 Aan aandeelhouders kon in totaal een dividend van 10 worden uitbetaald. Saldo der leeningen op 31 December 1902 Tot 31 December 1901 werden gecreëerd 3'/2 pet en 4 pet. pandbrieven, te zamen voor en gedurende 1902. zoodat minder is gecreëerd dan opgemaakt macht worden voor Van de gecreëerde pand brieven adf 12.516.000,- was op 31 December 1902 nog in portefeuille voor Zoodat toen in omloop was voor eei) bedrag van Omtrent de Oranje Nassau Hypotheekbank werd de Kamer het volgende medegedeeld i Afgelost tot 31 Dec. 1901. f 5.841.914.68 1.108.519,76 n O, o VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 33

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 676