I I :>i ii van 9 tot 11 uren, gedurende het tijdvak van 1 Januari 1902 tot 30 Juni d. a. v., tegen betaling van eene som van f 10 voor het gebruik, en van 1 September 1902 tot 31 Augustus 1903, tegen betaling van eene som van f 20 voor het gebruik, terwijl voor de gasverlichting het lokaal wordt bediend door een muntgasmeter aan E. P. Wesseling, tot het houden van een zang- cursus voor kinderen der Openbare Lagere Scholen alhier, het gymnastieklokaal der Gemeenteschool aan de Lijnbaan, van 23 September 1902 tot 22 September 1903, des Dinsdags- en Donderdagsavonds van elke week van 5' i tot 6'L uren, tegen betaling van eene som van f 40 voor het gebruik en eene som van f 10 voor de verwarming van het lokaal aan het Bestuur van het Vrij williger-Korps „Wilhelmina”, tot het houden van oefeningen in kamergymnastiek en schermen, het gymnastieklokaal der Gemeenteschool aan den Zwarteweg, van 1 Novem ber 1902 tot 31 October 1903, des Donderdags- en Vrijdagsavonds van 8 tot 11 uren, tegen betaling van eene som van f' 40 voor het gebruik van het lokaal, terwijl voor de gasverlichting het lokaal wordt bediend door een muntgasmeter: aan M. van Spronsen, tot het geven van onderwijs in handenarbeid (hout- en cartonwerk) aan leerlingen" der Gemeenteschool aan de Van Merlenstraat, een lokaal in die school, van 1 September 1902 tot 31 Augustus 1903, des Woensdagnamiddags van 1 tot 4 uren, tegen betaling van eene som van f35, voor het gebruik en de verwarming van het lokaal: aan het Bestuur der ’s-Gravenhaagsche Tuin bouw vereeniging, Afdeeling der Nederland- sche Maatschappij voor Tuinbouw- en Plant- k u nd e, tot het houden van een Tuinbouw-wintercursus, kosteloos, een lokaal in de Gemeenteschool aan de Achterraamstraat, gedurende de maanden November 1902 tot en met April 1903 en October 1903 tot en met Maart 1904, op Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag van elke week, telkens des avonds van 7’/2 tot 91/2 uren; aan het B e s t u u r derAfdeeling S c h e v e n i n g e n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 67