L ffl 33 1 Bijlage I. idem. De Volharding. NAMEN der FABRIEKEN enz. AARD der FABRIEKEN enz. Hoedenfabriek. Ammoniafabriek. Metaalsiyperij. Houtzagery. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. Mineraalwater-IJsfabriek. Boek- en Courantdrukkerij. idem. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 5 1 3 1 1 1 2 v- W. Slotboom Zn. Holl. IJz. Spoorw. Mij. Haagsche Tramw. Mij. Bestuur v/d Ambachtsschool. H. P. Mutters Zn. M. L. Hermans Co. Nederl. Mij. voor rollend ma terieel, voorheen Pennock. F. Pauwels. Solvay Co. J. B. van Heijst. N. Fros. A. van Gogh Hzn. M. Vierling. F. H. v. Malsen. K. Dekker Gzn. J. Spreij. J. G. Buijs Co. J. J. F. Damen. ’s-Gravenhaagsche Ijsfabriek. T. C. B. ten Hagen. Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland”. Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij. Firma Lankhout. Naaml. Vennootschap. idem. Naamlooze Vennootschap „De Pletterjj”. Koper- en loodpletterij, metaal- en ijzergieterij, lood- en zink- smeltery, koperraffinaderij, werktuig-, patroon- en vuur- steenfabriek. Metaalwerken. Werkplaats. idem. idem. Meubelfabriek. Rijtuigfabriek. idem. LIJST DER FABRIEKEN ENZ. IN DE GEMEENTE ’s-GRAVENHAGE, voor zoover daarin Stoomwerk tuigen worden aangetroffen. Steendrukkerij. Brood- en Meelfabriek. Haagsche broodfabriek. Militaire broodbakkerij. Broodbakkery. 2 1 1 j rt l o o i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 694