I 1 33 B 44 NAMEN der FABRIEKEN enz. AARD der FABRIEKEN enz. Broodbakkery. idem. 's-Gravenh. Coöper. Broodbak kerij en Verbruiksvereen. Zandsteenfabriek. Broodbakkerij. Gruttery. Chocoladefabriek. Distilleerderij. idem. Physiatrische Inrichting. Apotheek. idem. idem. idem. Melkinrichting. idem. idem. idem. Coöperatieve Melkinrichting. Bierbrouwerij. idem. Tabaks- en Sigarenfabriek. Coöp. Melkinrichting. Bierbrouwerij. Tabaks- en Sigarenfabriek. Stoffen vei very. Nettenfabriek. Wasch- en Bleekinrichting. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. Wasch- en Badhuis, de Hoop. Naaml. Venn. „Kranenburg”. P. C. Kaiser. C. G. Smeele. J. P. Rademaker. J. P. van den Berg. Firma van Kleef Zn. 2 1 2 1 1 1 1 2 1 o 1 2 1 1 1 o 1 2 1 1 2 2 1 4 1 1 1 B. Derksen. i G. Lensvelt J. Mouton Zn. I Mij. tot Nut van ’t Algemeen. i H. Nanning. Gemeente. NI. Venn. ('s-Gravenhaagsche). Neerlandia. Th. J. Vollebrecht. J. G. de Raadt. de Landbouw (’s-Hage). A. van Ryn Zn. Zuid-Hollandsche. G. W. van den Boor. de Landbouw (Scheveningen). Gebrs. Snel. H. J. van Cappellen en J. A. Reuch, firma de Wit. M. A. Brem Co. Naaml. Vennootschap. F. N. van Es Zn. Gebrs. Heynen. W. C. de Jongh. F. Leenen. P. J. Mooyman. Firm. J. C. Roos &Zn. B.W. Roos. My. tot Expl. der Stoom Wasch- en Strij kin richt. Karei Roos. J. Smeele. Th. J. Leenen. P. de Haan. P. v. d. Burg. (Kerkplein), VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. o 1 1 o 1 1 1 o G' "c? S3 C O

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 695