33 45 Maatschappij Mercurius. AARD der FABRIEKEN enz. NAMEN der FABRIEKEN enz. idem. idem. idem. C. van Goor. P. van den Bosch. H. A. Rijken. (Mauritskade). Gemeente. Spoor en Wijnvoord. W. de Waal. Smyrnatapijtfabriek. II. L. Zalmé Zn. J. P. de Wolff Zn. 5 1 1 1 1 Verwarming, idem, idem, idem, idem. 1 1 2 3 1 1 1 2 4 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 8 3 1 1 2 2 1 3 1 Aschstaal. I P. H. Hoos. Zuivelfabriek. idem. Chocolade- en Suikerwerken. Zwem- en Badinrichting. Stoomgemaal Water ver versching Machinefabriek. Tapijtklopperij. Tapijtfa briek. Glasslijperij. idem. Gemeente Ziekenhuis. Landsdrukkerij. Diaconiehuis. GemeenteGasfabriek. Wateropvoer Kurhaus. Gemeente-desinfecteei inrichting Gemeente-desinfectie. Wasch- en Bleekinrichting. Gem. rioleering (Scheveningen)/ idem, idem, idem, idem, idem. Verwarming Cell. Gevangenis. Gein. Waterleiding. Electrische tram. Electrische verlichting. (Hoefkade). (Lekstraat) (Timorstraat). (Duinstraat). (Lijnbaan). idem. Gem. rioleering (Beeklaan). Verwarming. li Haagsche Tramw. Mij. Centraal station voor Electri sche Stroomlevering. Zuid Holl. Koffiehuis. Hotel „de Twee Steden”. Hotel des Indes. Sociëteit „de Club”. Assurantie-Mij. tegen brand schade „de Nederlanden”. Nieuwe of Litteraire Sociëteit. Waalsche Weeshuis. Vrouwen-comité vanhetRoode Kruis. Hydro-Therapeutische Inr. J VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 1 1 1 s n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 696