33 33 46 47 Bijlage II. BEHOORENDE BIJKANTOREN BIJKANTOOR Hoofd- OMSCHRIJVIN G. I v. d. Boschsti Balistraat. Conradkade. FJ. Burgwal. Galenstraat. Oranjeplein. i Parkstraat. 2.444 5.251 3.564 4.778 2.898 234 1.985 22.309 536 33.056 7.096 11.302 407.442,61 28.898 1.320.950,21 18.463 1.029.235,10 1.949 48.207 154.133 319.560 9.627 23.092 12.382 27.110 677 3.166,96 17.783 31.842 STATISTIEKE OPGAVE VAN HET POSTKANT Hj over het Postverkeer in de 9.207 23.707 f 353.720,69 15.839 200.863,65 486 4.823.258 39.466 3.352.525 10.126 4.811.982 8.547.599 60 583 990.647 199.873 20.184 402.560,31 11.821 388.881,58“ 1.570 24.009 13.854 Geïnde quitantiên Onbetaald teruggezonden quitantiên Onbetaald teruggezonden quitantiên Inlagen R(jkspostsp.bank Terugbetalingen 8.271 97.683,81 615 3.365,55 I 193 917,40“ 3.320 175.758, 1.889 162.586, 267 984 15.148 8.334 440.902,75“ 1.365 16.087 21.051 URAVENHAGE EN DE DAARONDER 'emeente over 1902. 461.839,62 4.764 373.913,23 682 2.517 26.533 j f 501.157,86“ 73.102,16“ 7.128 r 483.294,63 I 10.752 27.273 16.820 201.324,61 902 4.134,975 4.190 135.014,125 1.610 133.202,30 226 2.174 23.380 6.367 14.666 f 228.728.3 5.487 87.470,1 354 1.812,1 314 1.256, 10.184 27.584 423.443,305 14.106 175.248,085 3.053,115 3.144 16.488 f 276.608,87 11.502 296 1.324,95 424 945,12 i 6.739 277.042,34 3.660 265.381,58 612 6.862 27.255 Ontvangen gefrankeerde brieven j ongefrankeerde I enkele briefkaarten dubbele dag- en weekbladen j andere gedrukte stukken monsters dienstbrieveni aangeteekende brieven n r> met aan gegeven waarde I Bedrag der on tv. aanget. brieven met aangegeven waarde Verzonden aangeteekende brieven getal bedrag getal i bedrag getal j bedrag getal I bedrag getal j bedrag j getal postwissels Uitbetaalde n Verzonden postbewijzen Uitbetaalde 19.516 11.302 554.175,795 497.554,865 27.110 770.201,085 24.600 240.454,75® I- 2.123,275 - bedrag getal j bedrag getal bedrag Uitgegeven nieuwe boekjes getal boekjesinhetgeheel Verz. postpakk. binnenland buitenland j Ontvangen postpakketten. ƒ9.020.214,39 125.151 102.315 4.839.277,22 f 361.787,83 163.558 r 3.873.637,225 6.067 29.329,795 5.027 25.243,955 222.104 1.316.954,205 KANTOOR. V. n n n n n n n n n n n n n r> n n n n 1.006 e QOA 1 - I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 697